Storleken på vår provision har även inflytelse på sorteringen.