Ungefär 20% av alla som ansöker om SMS-lån får avslag. Detta kan bero på olika faktorer som låg inkomst, betalningsanmärkningar eller otillräcklig kreditvärdighet. För dem som står inför ett akut pengabehov, kan detta avslag verka överväldigande. I den här artikeln utforskar vi alternativen som finns tillgängliga om du inte blir beviljad ett SMS-lån.

Kontrollera kreditupplysningen

Ett kritiskt steg när du får avslag på ett SMS-lån är att noggrant granska din kreditupplysning. Denna upplysning, som innehåller detaljerad information om din ekonomiska historia, används av långivare för att bedöma din kreditvärdighet. Felaktigheter i kreditrapporten, såsom felaktigt rapporterade skulder, gamla skulder som inte tagits bort trots att de är betalda, eller dubbelregistreringar, kan orättvist påverka din kreditvärdighet negativt.

Det är viktigt att du tar initiativet till att korrigera dessa fel. Kontakta kreditupplysningsföretaget och begär en korrigering av eventuella felaktigheter. I Sverige är de vanligaste kreditupplysningsföretagen UC, Bisnode, Creditsafe och Decidas. Dessa företag är lagligt skyldiga att rätta felaktiga uppgifter. Det kan även vara värt att begära en kopia av din kreditupplysning från flera kreditupplysningsföretag, eftersom olika långivare kan använda olika företag för sina kreditbedömningar.

Att ha en korrekt och uppdaterad kreditupplysning ökar dina chanser att bli godkänd för framtida låneansökningar. Det är också en viktig del i att hantera din finansiella hälsa.

» LÄS MER: Allt du behöver veta om kreditupplysningar

Låna av anhöriga eller vänner

Att låna pengar av familj eller vänner är ofta ett alternativ när traditionella lånemöjligheter, som SMS-lån, inte är tillgängliga eller lämpliga. Det primära fördelen med detta alternativ är att det vanligtvis innebär lägre eller inga räntekostnader, och lånevillkoren kan vara mer flexibla och anpassade efter den individuella situationen.

Det är dock avgörande att närma sig denna typ av lån med stor ansvarskänsla och professionalism. Ett informellt lån kan leda till missförstånd och potentiellt skada viktiga personliga relationer. Därför rekommenderas det starkt att upprätta ett skriftligt avtal. Detta avtal bör innehålla detaljer som lånebelopp, återbetalningsplan, ränta (om tillämpligt), och eventuella konsekvenser vid försenad återbetalning. Det bör också klargöra vad som händer om låntagaren inte kan fullfölja återbetalningen som planerat.

Ett sådant avtal kan skapa en tydlig och transparent grund för lånet, vilket minskar risken för missförstånd och hjälper till att bevara relationen. Det är också en god idé för både långivaren och låntagaren att diskutera och överväga konsekvenserna om återbetalningarna inte kan fullgöras som överenskommet. En öppen dialog och tydliga överenskommelser är avgörande för att detta alternativ ska fungera väl för båda parter.

Traditionella banklån

Banklån representerar ett mer traditionellt finansieringsalternativ och skiljer sig från SMS-lån på flera viktiga sätt. De erbjuder ofta lägre räntor och mer flexibla återbetalningsvillkor, vilket kan vara fördelaktigt för låntagaren på lång sikt. Ett annat kännetecken är att bankerna genomför en mer omfattande kreditbedömning. Det innebär att de inte bara granskar din kreditvärdighet utan även faktorer som fast inkomst, anställningsstabilitet och eventuella säkerheter som bostad eller annan egendom.

För individer som har blivit nekade ett SMS-lån, vanligtvis på grund av låg kreditvärdighet eller bristande ekonomisk stabilitet, kan det dock vara betydligt svårare att bli godkända för ett banklån. Bankerna har striktare kriterier för sina låntagare, och ett tidigare avslag på ett SMS-lån kan ses som en indikator på högre risk. Detta är särskilt relevant i Sverige, där kreditinstituten använder sig av detaljerade kreditupplysningar för att fatta sina lånebeslut.

Trots de högre kraven kan det dock vara värt att undersöka möjligheten att få ett banklån, speciellt om din ekonomiska situation har förbättrats sedan avslaget på SMS-lånet. En möjlig strategi kan vara att förstärka din ansökan genom att förbättra din kreditvärdighet, exempelvis genom att minska befintliga skulder eller genom att visa på en stabil och regelbunden inkomst. Dessutom kan det vara klokt att ansöka om ett mindre belopp eller att överväga medlåntagare för att öka chanserna till godkännande.

» LÄS MER: Lån med borgensman

Sammanfattningsvis, även om chansen att få ett banklån kan vara liten efter ett avslag på ett SMS-lån, finns det åtgärder man kan vidta för att potentiellt förbättra sina utsikter. Det kräver dock en noggrann planering och en realistisk bedömning av den egna ekonomiska situationen.

Avbetalning

Avbetalning är en populär finansieringsmetod som möjliggör köp av varor genom att dela upp kostnaden över en bestämd tidsperiod. Detta alternativ passar för inköp som inte är akut nödvändiga men där omedelbar full betalning är ekonomiskt besvärande. När du köper en vara på avbetalning ingår du vanligtvis ett avtal där köpesumman, plus eventuella räntor och administrativa avgifter, fördelas på månadsvisa betalningar.

Det är viktigt att noga överväga de totala kostnaderna innan man väljer avbetalning. Även om det kan verka som en bekväm lösning i stunden, kan räntor och avgifter göra den totala återbetalningssumman avsevärt högre än varans ursprungliga pris. Typiska avgifter inkluderar uppläggningsavgifter, aviavgifter och räntekostnader. Räntan varierar beroende på produkttyp, återbetalningstid och ibland din kreditvärdighet.

Det är också viktigt att notera att vid avbetalningsköp äger du vanligtvis inte varan förrän hela summan är betald. Detta innebär att om du missar betalningar, kan varan återtas av säljaren. Dessutom kan missade betalningar leda till betalningsanmärkningar som påverkar din kreditvärdighet.

Sammanfattningsvis erbjuder avbetalning en lösning för att sprida ut kostnaden för en vara över tid, men det krävs en noggrann övervägning av de extra kostnaderna och riskerna. Det är alltid rekommenderat att jämföra olika avbetalningsalternativ och noggrant läsa igenom avtalsvillkoren innan ett avtal ingås.

Kreditkort

Kreditkort erbjuder en omedelbar och flexibel tillgång till pengar, vilket kan vara en livräddare i situationer där snabb finansiering behövs. Fördelen med kreditkort är framförallt dess tillgänglighet och bekvämlighet, eftersom de flesta redan har ett kreditkort och kan använda det utan att gå igenom en ny låneansökan. Dessutom erbjuder många kreditkort extra förmåner såsom bonuspoäng, rabatter, eller reseförsäkringar.

Nackdelen, och en viktig faktor att överväga, är de relativt höga räntorna som kreditkort har jämfört med andra lånetyper. I Sverige kan räntan på kreditkortskulder variera betydligt, ofta mellan 10% och 25%, vilket kan leda till avsevärda extrakostnader om skulden inte betalas i tid. Dessutom tillkommer ofta andra avgifter såsom årsavgifter och uttagsavgifter.

En ytterligare risk med kreditkort är möjligheten att hamna i en skuldfälla. Det är lätt att dra på sig stora skulder om man använder kortet utan att ha en plan för återbetalning. Att bara betala minimibeloppet varje månad kan leda till att skulden växer och blir allt svårare att hantera.

Det är därför viktigt att använda kreditkort ansvarsfullt och försiktigt. Kreditkort bör primärt ses som ett verktyg för kortvarig finansiering och användas med en klar plan för hur och när skulden ska betalas tillbaka. Om man misstänker att man inte kommer kunna betala tillbaka skulden i tid, bör man överväga andra alternativ eller försöka undvika att ta på sig skulden från början.

Spara ihop själv

Att själv spara ihop till det man behöver är utan tvekan det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. Denna metod innebär att man undviker de kostnader och räntor som är förknippade med lån. För att framgångsrikt spara krävs en genomtänkt budget och en stark disciplin. Genom att regelbundet sätta undan pengar i en sparform som exempelvis ett sparkonto, kan man långsiktigt bygga upp en summa för framtida behov eller oväntade utgifter.

Att spara innebär att man inte tar på sig skulder eller återbetalningskrav, vilket ger en större finansiell frihet och stabilitet. En välplanerad budget hjälper till att identifiera områden där man kan minska utgifter och öka sitt sparande. Det kan innefatta allt från att minska på små dagliga utgifter till att göra större förändringar i sin livsstil.

Dessutom är sparande inte bara en ekonomisk strategi, utan också en viktig del i att bygga en sund finansiell framtid. Det kan hjälpa till att skapa en buffert för oförutsedda utgifter och bidrar till att undvika skuldsättning. Långsiktig budgetplanering och sparande är avgörande för en stabil ekonomisk hälsa och kan ge en större känsla av ekonomisk trygghet och självständighet.

Sammanfattning

Denna artikel har belyst olika alternativ till SMS-lån för de cirka 20% som får avslag på sina låneansökningar. Från att noggrant granska och korrigera din kreditupplysning till att överväga lån från anhöriga eller vänner, varje alternativ har sina fördelar och risker. Traditionella banklån erbjuder lägre räntor och mer flexibla villkor men kräver starkare kreditvärdighet och finansiell stabilitet. Avbetalning är ett alternativ för att sprida kostnaden över tid, men man bör vara medveten om de totala extra kostnaderna och äganderättsfrågor. Kreditkort erbjuder snabb och flexibel tillgång till pengar men kan leda till höga räntekostnader och potentiell skuldfälla.

Det mest ekonomiska och riskfria alternativet är dock att spara ihop pengar själv. Detta kräver budgetering och disciplin men sparar dig från räntor, lånekostnader och skuldbindningar. Att bygga en sparbuffert är en viktig del av en sund finansiell framtid och ger en större känsla av ekonomisk trygghet och självständighet. Oavsett vilket alternativ du väljer, är det avgörande att noggrant överväga din personliga finansiella situation och att planera framåt för att säkerställa ekonomisk stabilitet och välmående.

Snabblåntopplistan logo

Vid ett lån på 15 000 kr till 25,95 % bunden årsränta (eff. ränta på 29,3 %) upplagt på 60 månader. Totalt att återbetala 26 940 kr inkl. avgifter. (449 kr/mån.). Max. eff. ränta: 29.3.